Vis kun favoritter

FINN EN STEMME

Tilbake

Generelle vilkår

Generelt:

Når du bruker funksjonene på denne websiden, samtykker du samtidig i vilkårene for bruk av siden.
 
VoiceWorldPro.com forbeholder seg retten til å endre vilkårene og innholdet på siden uten varsel.
 
VoiceWorldPro.com kan ikke holdes ansvarlig for økonomiske tap som skyldes nedetid, feil på websiden eller andre forhold.
 
VoiceWorldPro.com har ingen form for juridisk ansvar for innhold som lastes opp på profilene, som bilder, lyd- og videoklipp, tekst osv. Stemmetalentene selv er ansvarlige for å skaffe til veie tilstrekkelige rettigheter for innholdet som lastes opp.
 
VoiceWorldPro.com er en tjeneste som drives av selskapet SpeakOnline i Danmark. Alle tjenester fra VoiceWorldPro.com leveres derfor i henhold til danske lover.
 
Alle typer bruk av data fra denne websiden er i sin helhet begrenset til demobruk for promotering av stemmene på profilene som er opprettet. Hvis innholdet skal brukes på annen måte – gjennom kopiering og bruk av metatagger, tekst, lyd- og videodemoer, logoer og annet grafisk materiale – må dette skje med skriftlig godkjenning fra VoiceWorldPro.com.


Stemmetalenter:
Det er gratis å ha profil som stemmetalent. Hvis brukeren ønsker å øke datakapasiteten på profilsiden sin, er det mulig å utvide denne for å kunne laste opp egne demofiler mot et årlig beløp. Det er mulig å endre abonnementstype fra brukerens egen profil på VoiceWorldPro.com. Hvis man har et årlig betalingsabonnement, er det stemmetalentenes eget ansvar å sørge for å fornye betalingen når abonnementsperioden løper ut. Hvis abonnementet ikke fornyes, vil alle data som overskrider datakapasitetsgrensen, bli slettet uten videre varsel.
 
Det vil ikke være mulighet for tilbakebetaling dersom brukeren angrer på opprettelsen av profilen før abonnementsperioden løper ut.
 
Når man oppretter en profil som stemmeutøver, anses dette som en søknad om oppføring i databasen hos VoiceWorldPro.com. VoiceWorldPro.com forbeholder seg retten til å beholde, men ikke publisere profiler for offentligheten uten videre begrunnelse.
 
Ved registrering på VoiceWorldPro.com samtykker stemmeutøveren samtidig å bli eksponert på VoiceWorldPro.com og andre websider med det formål å «caste» eller selge stemmen.
 
Profilene kan ikke inneholde e-postadresser, lenker, navn (med unntak av fornavn), logoer eller annet som direkte eller indirekte kan identifisere personen bak profilen. Dette gjelder imidlertid ikke for navngitte felter i systemet, som må fylles ut.
 
Det er brukerens eget ansvar å alltid holde profilen sin oppdatert med riktig kontaktinformasjon og e-postadresser, og å hviteliste domenet voiceworldpro.com i reglene sine for søppelpost.
 
VoiceWorldPro.com vil ikke videresende eller selge e-postadresser og andre personlige opplysninger til tredjepart.
 
Demoer som lastes opp til databasen, kan ikke inneholder rasistisk, ekstremistisk, pornografisk eller annet støtende innhold.
 
Alle opplastede demoer vil bli vurdert før de publiseres. VoiceWorldPro.com forbeholder seg retten til å slette demoer eller annet innhold i de ulike profilene uten videre begrunnelse.
 

Når stemmetalentene har foretatt endringer i en profil, vil profilen være nede fram til endringene har blitt godkjent av VoiceWorldPro.com. Dette gjelder imidlertid ikke for endringer i kalenderen.

Det er alltid brukerne av VoiceWorldPro.com som er ansvarlige for å ta sikkerhetskopier av dataene sine. VoiceWorldPro.com kan ikke holdes ansvarlig for tap av data og lignende.

Registrerte stemmetalenter er forpliktet til å holde kalenderfunksjonen oppdatert etter beste evne. All reisevirksomhet eller andre aktiviteter som påvirker muligheten til opptak innen to virkedager, må registreres i profilkalenderen.